Over het Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Ook in deze moeilijke tijd. De verspreiding van het coronavirus zorgt voor veel vragen en onzekerheid. Juist nu is het belangrijk om goed op elkaar te letten. Het Rode Kruis zorgt ervoor dat de meest kwetsbaren in onze samenleving de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat doen we op verschillende manieren. We geven voorlichting via onze social media kanalen, website en netwerk van vrijwilligers. Iedereen met zorgen, vragen of behoefte aan een luisterend oor kan terecht bij de Rode Kruis Hulplijn (070 – 44 55 888). We zijn er ook voor mensen die praktische hulp nodig hebben, zoals het doen van boodschappen. In het land komen onze noodhulpteams op diverse plekken in actie. Ze ondersteunen huisartsenposten en coördineren de inzameling van medische hulpmiddelen voor zorgprofessionals. Dat kost veel tijd, energie én geld. Toch gaat het Rode Kruis onvermoeibaar door om zoveel mogelijk mensen te helpen. Want in tijden van nood, mag niemand er alleen voor staan.